Gisviewer gemeente Maashorst

Blad ruimen gemeente Uden

Bladafval

U heeft ongetwijfeld al gemerkt; de herfst is begonnen en de bladeren beginnen te vallen. De gemeente ruimt het blad op dat op straat valt.

In de gemeente Uden verzorgen 2 aannemers, Engelen Groen Uden BV en IBN in opdracht van de gemeente het onderhoud van de openbare ruimte en ook het ruimen van het blad/ eikels.

Opruimen bladafval

Wij kunnen niet precies aangeven waar blad geruimd wordt omdat dit sterk afhankelijk is van het weer, standplaats en boomsoort. Het aantal bomen in een straat, de soort en het weer bepalen hoe vaak wij het blad opruimen.

We zetten verschillende teams en machines in om het blad op wegen, gazons te verwijderen.

Waar de veiligheid in het gedrang komt wordt in eerste instantie het blad geruimd. Op fiets en voetpaden streven we om een bladvrije doorgang van ca 1.00m te behouden. Zo kan het gebeuren dat de gemeente op de ene plek vaker ruimt dan op een andere plek. Hiermee proberen wij de ongemakken van de gevallen bladeren zo klein mogelijk te houden. Daarnaast werken wij in rondes om straten, pleinen en parken zo veel mogelijk bladvrij te maken. We gaan hierbij van wijk naar wijk, op de website www.mijnschonestraat.nl treft u een globale planning aan welke wij wekelijks bijwerken.

De voortgang is afhankelijk van de hoeveelheid blad en aantal locaties die prioriteit hebben i.v.m. veiligheid. De 2e ronde zal in november/december plaatsvinden, tussendoor zullen locaties waar veel blad valt of een onveilige situatie veroorzaken worden meegenomen. (In Uden West (Vijfhuis, Bogerd, Moleneind, Groenewoud, Zoggel, Sportpark) wordt de eerste ronde bladruimen nog gecombineerd met verwijderen van onkruid op verharding, deze staat gepland voor week 42 en 43)

Nut van afgevallen blad

Bladval is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Afgevallen bladeren zijn nuttig omdat de voedingstoffen die hier inzitten na vertering beschikbaar komen voor bomen en planten die in de buurt staan. Ook geven afgevallen bladeren bescherming voor planten en dieren tegen de vorst. Dus daar waar het kan, mag blad ook blijven liggen. Wat kunt u zelf doen? Als u zelf bladafval heeft opgeruimd kunt u:

• Dit zelf composteren en gebruiken in de tuin.

• Dit in de groene container doen, bladafval mag niet in de grijze container.

• Dit wegbrengen naar de milieustraat